СТАХОВСЬКИЙ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Провідними науковими напрямками  діяльності професора є вивчення впливу малих доз радіації на органи сечостатевої системи в залежності від ступеня порушення їхньої функції. Встановлено залежність виникнення передракових та ракових захворювань сечового міхура при втраті його повноцінної евакуаторної функції в зонах підвищеної радіації, після Чорнобильської аварії.

НАУКОВІ НАПРЯМКИ В РОБОТІ

У залежності від етіології, патогенезу і морфофункціональних змін у нирках, зумовлених пухлинною чи іншою обструкцією сечоводів, визначено показання та розроблено методики  заміщення сечоводів сегментом тонкої кишки. Підвищенню ефективності інтестинальної пластики сечоводів сприяли принципово нові патофізіологічні підходи, а саме створення антирефлюксного механізму при накладанні кишково-міхурового анастомозу та антирефлюксного моделювання кишкового трансплантата.

Ці новації покращили післяопераційні результати і обґрунтували заміщення сечовода здухвинною кишкою з метою збереження нирок та запобігання інвалідизації пацієнтів при уротеліальному раку сечовода.

 

На відміну від європейських колег, які при локалізованому раку верхніх сечовивідних шляхів (чашечно-лоханочна система нирки та сечоводи) виконують нефуретеректомію, професор Стаховський Е. О. розробив показання до пластичних та реконструктивних операцій, які передбачають збереження нирки.

 

Саме нефронзберігальна хірургія дає можливість покращити віддалені онкологічні результати завдяки можливості комбінованого лікування - проведення ад'ювантної хіміотерапії, імуннотерапії та ін.

НОВІ МЕТОДИКИ ПРИ ЛІКУВАННІ

РАКУ СЕЧОВОГО МІХУРА

У проблемі інвазивного раку сечового міхура професор Стаховський Е. О. розробив нові методики деривації сечі та науково обґрунтував доцільність формування “артифіціального” міхура із сегмента тонкої кишки за розробленою ним методикою “double-U” або деривації сечі в ілеосигморезервуар, або створення уретеромонокутанеостоми після видалення сечового міхура.

 

Вище вказані методики є оригінальними, вони розроблені і обґрунтовані Стаховським Е.О. на основі законів фізіології, патофізіології та онкології, які передбачають покращення уродинамики, профілактики рефлюксу, електролітних та кислотно-лужних порушень.

 

Збереження контрольованого сечовипускання запобігає інвалідизації хворих або знижує її, зберігає працездатність пацієнтів.

НОВИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ МЕГАУРЕТЕРУ

Е. О. Стаховський розробив та патогенетично обґрунтував принципово новий підхід до лікування мугауретеру (уретерогідронефрозу). Оригінальний підхід до хірургічного вирішення цієї проблеми показав значно кращі результати в порівнянні із сучасними міжнародними методиками. Це сприяло тому, що Стаховський Е. О. в 1989 році перший із українських урологів зробив доповідь на Європейському урологічному конгресі (м. Амстердам) на тему – “Інтрауретеральна пластика – новий спосіб моделювання мегауретера”. На наступних конгресах він головував на окремих засіданнях.

НАУКОВА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Заслуговує увагу наукова діяльність професора Стаховського Едуарда Олександровича на міжнародному рівні, а саме доповіді про власні наукові результати на щорічних Європейських (EAU) та Міжнародних (SIU) конгресах. У 1993 році мав феловшіп від Міжнародної спілки урологів, який передбачав стажування в кращих клініках Франції.

З 2013 року по 2018 рік Стаховський Е. О. обіймав посаду головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Урологія». За ініціативи проф. Стаховського Е. О. 2017-2018 роки було оголошено роками боротьби з виконанням невиправданих нефректомій під загальним гаслом: «Збережемо нирку – запобіжимо інвалідності», що сприяло достовірному зменшенню інвалідизації населення України та значній економії бюджетних коштів.

 

Е. О. Стаховський з 2009 року  голова спілки онкоурологів України. За час його керівництва під егідою спілки було проведено 6 міжнародних конференцій, 34 симпозіуми і семінари, у яких взяли участь провідні спеціалісти із США, Західної та Східної Європи, України.

 

Професор Стаховський Е.О. є учнем і продовжувачем наукової школи Карпенка-Овнатаняна. Підсумком багаторічної  наукової роботи професора Стаховського Е. О. є підготовка 2 докторів наук та 9 кандидатів медичних наук, зараз під його керівництвом виконуються дисертації на здобуття ступеня доктора філософії та ступеня доктора медичних наук.

СТАХОВСЬКИЙ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ - УРОЛОГ, ОНКОЛОГ, ПРОФЕСОР

проф. Стаховський Е.О. на консультації в "Центрі сучасної урології"

проф. Стаховський Е.О. на онлайн конференцыъ Спылки онкоурологыв

проф. Стаховський Е.О. з колегами у своєму кабінеті біля портрету видатного українського уролога Карпенка В.С.

проф. Стаховський Е.О. в операційній "Центру сучасної урології"

Стаття в медичному виданні "Здоров'я України" від 27.03.2015

 

ЭДУАРД СТАХОВСКИЙ: «УРОЛОГИЯ БЫЛА И ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ПРОГРЕССИВНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ»

 

Мне вспоминаются слова профессора Виктора Степановича Карпенко, который два года назад в нашей беседе назвал своего ученика Эдуарда Александровича Стаховского одним из самых талантливых хирургов-урологов. Известный в мире уролог, первым осуществивший операцию по пересадке почки В.С. Карпенко, ныне, к сожалению, покойный, признавал, что его ученик пошел дальше его, и потому за будущее клиники он спокоен.

 

Наша встреча с Э.А. Стаховским все откладывалась. Расписание у него, как у любого хирурга, жесткое. Наконец, для интервью был выбран день — первый после выхода его из отпуска. Мы беседуем с руководителем отдела восстановительной урологии Института урологии АМН Украины, членом Украинской и Европейской ассоциаций урологов, доктором медицинских наук, профессором Эдуардом Александровичем Стаховским в его рабочем кабинете.

 

Быть врачом Э.А. Стаховский не хотел, уж тем более — хирургом. Сегодня, будучи профессором, одним из ведущих хирургов-урологов, он вспоминает об этом с улыбкой. После школы конкретных планов в отношении будущей профессии Эдуард не имел, был на распутье. Сколько себя помнит, увлекался спортом, был членом сборной команды Украины по баскетболу. А поскольку во времена Советского Союза лучшие игроки сборной имели определенные льготы при поступлении в вузы, то у Стаховского была возможность подать документы в один из пяти вузов, в том числе в Киевский медицинский институт.

 

ЧИТАТИ ДАЛІ >>

 

ЗАПИС НА КОНСУЛЬТАЦІЮ

Записуйтесь на консультацію до професора Стаховського Едуарда Олександровича в Києві  за телефонами

+38 (096) 643 55 95,  +38 (099) 412 55 95, +38 (073) 465 55 95

 

 

Слідкуйте за новинами медцентру в соцмережах: #ЦентрСучасноїУрологіїКиїв

 

 

З 2013 року по 2018 рік Стаховський Е. О. обіймав посаду головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Урологія».

 

Він є дійсним членом Європейської Асоціації Урологів (European Association of Urology), Міжнародної Спілки Урологів (Sociеtе Internationale d'Urologie), Української асоціації Урологів, Української спілки онкологів.

 

У 2009 році заснував Спілку онкоурологів України, що активно проводить науково-практичні конференції та міжнародні конгреси для лікарів.

 

У 2021 був обраний членом-кореспондентом Національної академії медичних наук України за спеціальністю "Онкологія".

 

 

Далі Ви можете переглянути відео на Youtube  з сюжетом від "1+1" про професора  Стаховського Е.О., а також програму "Лікар знає" про чоловіче здоров'я за участі професора, а також інші відео та фото з професійної діяльності лікаря.

 

А також далі ми більш детально розкажемо про його внесок в розвиток української медицини, зокрема урологію та онкологію, а також на завершення стаття-інтерв'ю про становлення лікаря та його світогляд.

Сюжет на "1+1" про лікаря-хірурга Едуарда Стаховського. Дивитись >>

ЦЕНТР СУЧАСНОЇ УРОЛОГІЇ

Київ · Крюківщина

Доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України Стаховський  Едуард Олександрович відомий в Україні та за її межами фахівець у галузі онкології та урології, висококваліфікований учений та хірург, науковець-дослідник, завідувач відділу пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку, провідний консультант та хірург "Центру сучасної урології".

Його наукові праці публікуються в пріоритетних періодичних вітчизняних та міжнародних виданнях, а також регулярно представляються на міжнародних симпозіумах та конгресах.  Є автором 544 наукових робіт, 145 з них опубліковано в міжнародних англомовних виданнях.  Він є автором 19 патентів на винахід в області урології та онкоурології, 1 монографії та 2 посібників.

 

Провідним науковим напрямком професора Стаховського Е.О. є рання діагностика, лікування та профілактика інвалідизаціі пацієнтів від онкоурологічних захворювань. Розробив та впровадив в практику оригінальні операції при раку сечового міхура, стриктурах уретри та сечовода, уретерогідронефрозі, хворобі Пейроні, сечокам’яній хворобі, гідронефрозі та ін.

 

У 2011 році Стаховському Е. О. указом Президента України присвоєно звання “Заслужений діяч науки і техніки”.

Визначено негативний вплив СS137 на пацієнтів з порушеною функцією нирок та порушеною уродинамікою, який проявляється в збільшенні частоти передракових станів в органах сечостатевої системи. Було розроблено довгостроковий моніторинг за мешканцями Чорнобильської зони з патологією нирок та сечовивідних шляхів. Важливою частиною досліджень у медичній радіології є встановлення чутливості раку передміхурової залози до променевої терапії, визначення молекулярних механізмів виникнення радіорезистентності та визначення індивідуальної радіаційної чутливості.

Розробляючи органозамісний, відновлювальний підхід до лікування раку сечостатевої системи, професор Стаховський  Е. О. патофізіологічно обґрунтував, розробив, удосконалив і втілив ряд пластичних, реконструктивних та відновлювальних операцій при пухлинах нирок, сечового міхура, сечоводів та простати.

Провідним науковим напрямком професора Стаховського Е.О. є рання діагностика, лікування та профілактика інвалідизаціі пацієнтів від онкоурологічних захворювань. Важливе місце в науковій роботі займає пошук і впровадження в медичну практику високоспецифічних молекулярно-генетичних діагностичних маркерів для скринінгу раку сечостатевої системи.

РОЗРОБКИ В ХІРУРГІЇ НИРКИ

Починаючи з 2008 року професор Стаховський Е. О. ініціював в Україні органозберігальну тактику лікування хворих на пухлини нирки як альтернативу нефректомії.  Стаховський Е. О. розробив інноваційні підходи до оперативного лікування – резекції нирки «без ішемії» та визначив показання до органозберігального лікування  при нирковоклітинному раку. Завдяки цьому було розроблено нефрометричну систему – NCIU nephrometry (Національного інституту раку України).

 

На основі цієї нефрограми формуються показання до органозберігальної тактики, важливим показником якої є кількість функціонуючої паренхіми нирки, а не величина пухлини (остання враховується європейськими спеціалістами). Стаховський Е.О. розробив принципи нефронзберігальної хірургії при  пухлинах нирки з метою збереження функції паренхіми нирки та запобігання нирковій недостатності.

Стаховський Едуард Олександрович - уролог, онколог, професор, доктор медичний наук. Розробив та впровадив в практику оригінальні операції при раку сечового міхура, стриктурах уретри та сечовода, уретерогідронефрозі, хворобі Пейроні, сечокам’яній хворобі, гідронефрозі та ін.

 

Володіє оперативними методами пластичної та реконструктивної урології, ендоскопічної урології – ТУР,  виконанням лапараскопічних хірургічних втручань.

 

Автор більше 35 патентів на винаходи. Є автором понад 450 наукових статей. Підготував 10 кандидатів наук.

 

Проходив стажування в провідних клініках Франції, Австрії, Німеччини, Польщі.

 

Активно приймає участь в науково-практичних конференціях за кордоном, виступає з доповідями, головує в президіумах на Європейських з’їздах урологів. Він є дійсним членом Європейської Асоціації Урологів (European Association of Urology), Міжнародної Спілки Урологів (Sociеtе Internationale d'Urologie), Української асоціації Урологів.

 

У квітні 2008 року проф. Стаховський створив відділення онкоурології  на базі Національного  інституту раку МОЗ України.

В 1979 р. закінчив Київський медичний інститут, за спеціальністю лікувальна справа. З 1979 по 1980 рр. навчався в інтернатурі  за спеціальностю “хірургія” на кафедрі Київського медичного інституту.

 

З 1982 по 2008 рр. працював в науково дослідному інституті урології м. Київ, де під керівництвом професора Віктора Степановича Карпенко пройшов шлях від лікаря уролога до професора, завідуючого відділенням пластичної та відновлювальної урології (1996-2008).

 

В 1982 р. вперше в Україні впроваджує ендоскопічні оперативні втручання при гіперплазії передміхурової залози, склерозі простати, пухлинах сечового міхура та стриктурах уретри. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Склероз передміхурової залози, як причина інфравезикальної обструкції після аденомектомії». У 1993 р. захистив докторську дисертацію на тему « Діагностика та патогенетичне лікування хворих з обструктивним мегауретером» та отримав наукову ступінь доктора медичних наук.

 

В 1993 р. Стаховський Е.О. вперше на теренах пострадянського союзу виконав радикальне видалення сечового міхура з приводу  раку сечового міхура та створив артифіціальний сечовий міхур із тонкої кишки. Це стало початком освоєння нового напрямку в лікуванні хворих на рак сечового міхура.

З 2008 р. працює в Національному інституті раку, де очолює відділення пластичної та реконструктивної онкоурології.

 

З 2014 р. обраний на посаду головного позаштатного уролога МОЗ України.

 

У 2021 був обраний членом-кореспондентом Національної академії медичних наук України за спеціальністю "Онкологія".

+38 (096) 643-55-95

  info@urology.net.ua