Ведущие специалисты клиники

Cтаховський Едуард Олександрович

Cтаховський Едуард Олександрович, 1956 року народження. В 1979 році закінчив Київський медичний інститут, за спеціальністю лікувальна справа. З 1979 по 1980 рік проходив інтернатуру по спеціальності хірургія на кафедрі Київського медичного інституту. З 1982 по 2008р працював в науково дослідному інституті урології , де під керівництвом професора Віктора Степановича Карпенко пройшов шлях від лікаря уролога до професора, завідуючого відділом пластичної та відновлювальної урології.

У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Склероз передміхурової залози, як причина інфравезикальної обструкції після аденомектомії».

У 1993р. захистив докторську дисертацію з теми « Діагностика та патогенетичне лікування хворих з обструктивним мегауретером» та отримав наукову ступінь доктора медичних наук.

З 1996р. по лютий 2008р. був керівником відділу пластичної та відновлювальної урології, інституту урології.

Вукалович Петро Семенович

Вукалович Петро Семенович, 1938 року народження, українець, освіта вища.
Закінчив в 1967р. Київський медичний Інститут. З 1967 по 1971 p. працював лікарем-урологом в Київській обласній клінічній лікарні. В 1971 році поступив в аспірантуру КНІ урології та нефрології по конкурсу. З 1974р. молодший науковий співробітник. Після успішного захисту дисертацій на тему присвячену хірургічному лікуванню гідронефрозу, П.С. Вукаловичу присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук, а в 1977 році – вчене звання старшого наукового співробітника по спеціальності «урологія».

П.С.Вукалович автор 117 друкованих робіт та 6 винаходів. За час роботи бере участь у розробці і впровадженні 9 наукових тем відділу, а в 5 з них – відповідальний виконавець . В інституті урології та нефрології П.С.Вукалович був включений до бригади хірургів, яка займалася експериментальною та клінічною розробкою першої трансплантації нирки в Україні. За його участю проведено декілька десятків перших трансплантацій.

Войленко Олег Анатолійович

Войленко Олег Анатолійович народився в м.Києві у 1972 році. У 1995 році закінчив лікувальний факультет Українського державного медичного університету ім.акад. О.О.Богомольця. З 1995 до 1997 р. проходив інтернатуру у Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика за спеціальністю – урологія.

У 1997 році обраний за конкурсом на посаду молодшого наукового співробітника відділу пластичної та відновної урології Інституту урології АМН України.

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Анатомо-функціональний стан сечовивідних шляхів після цистектомії та ілеонеоцистопластики”.

Войленко О.А. приймав активну участь у розробці нових і удосконаленні існуючих методів діагностики та лікування урологічних хворих. Приймав активну участь у виконанні планової наукової тематики відділу, результати своїх досліджень доповідав на конгресах, з’їздах та науково-практичних конференціях України і зарубіжжя.

За час роботи в Інституті зарекомендував себе висококваліфікованим науковим співробітником, цiлеспрямованим, здатним самостiйно та пiд керiвництвом виконувати поставленi науковi задачi, схильним до аналiзу і узагальнення отриманих результатiв. Войленко О.А. досконало володіє сучасними методами обстеження та лікування урологічних та онкоурологічних хворих.

Котов Володимир Анатолійович

Котов Володимир Анатолійович, народився 24.04.1965. В 1992 році закінчив Український державний медичний університет ім.акад. О.О.Богомольця за фахом лікувальна справа.

З 1992 по 1995р. інтернатура у Київській медичній академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика за спеціальністю – урологія.

З 1995р. по 1996р. лікар-уролог в лікарні №25 Шевченківського р-ну, м.Києва.

З 1996 по 1999 р. навчання в аспірантурі (очна форма) на базі відділу пластичної та відновної урології Інституту урології АМН України.

У 2000 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

В 2000 р лікар-уролог в лікарні для вчених.

З 2000 по 2008р. робота у відділі пластичної та відновної урології Інститута урології АМН України.

22 друкованих наукових робіт, співавтор патента на винахід

З 2000 року член Європейської асоціації урологів, Української Асоціації урологів, брав участь у міжнародних багато центрових клінічних дослідженнях з 2001 року.

З 2008 року завідуючий відділенням онкоурології ДУ «Національний Інститут Раку»

Стаховський Олександр Едуардович

Стаховський Олександр Едуардович народився в 1982 році в місті Києві. З 1998 по 2004 рік навчався в Національному Медичному Університеті за спеціальністю лікувальна справа. З 2004 по 2006 рік навчався в інтернатурі по урології при Київській Медичній Академії Післядипломної освіти ім. П.Л.

Вітрук Юрій Васильович

З 1995 по навчався в Тернопільській медичній академії, яку закінчив в 2001 році.
3 липня 2001 року по січень 2003 року проходив інтернатуру зі спеціальності „Урологія” на базі Львівського Державного медичного університету – заочний цикл, та на базі Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні – очний цикл.
З 2003 по 2008 роки працював лікарем-урологом в Тернопільськії обласній комунальній клінічній лікарні.
З квітня 2008 року прийнятий по переводу на посаду лікаря - уролога відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку, м. Київ, де і працюю по сьогоднішній час.
У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук при Інституті урології АМН України на тему «Тактика лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, ускладненої декомпенсованою функцією детрузора» під керівництвом проф. Стаховського Е.О.
На даний час є дійсним членом Європейської асоціації урологів, Асоціації урологів України.
3 2008 року серкретар Спілки онкоурологів України.
Маю першу кваліфікаційну категорію із спеціальності “урологія”, 43 друкованих роботи, 5 патентів на винахід.

Яцина Олександр Іванович

Яцина Олександр Іванович, народився в м. Вінниця 27.03.1983р. В 2006 році закінчив з червоним дипломом Вінницький Національний Медичний Університет. З 2006 по 2008 рік проходив інтернатуру в КМАПО ім. П. Л. Щупика за спеціальністю урологія. З серпня 2008 працює лікарем-урологом онкоурологічного відділення ДУ «Національний Інститут Раку». Вільно володіє англійською та португальською мовами. Є дійсним членом Европейської Асоціації Урологів. Приймає активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях.
Стажування за кордоном:
- Course on Operative Laparoscopy, 2009, Tubingen, Germany.
- Comprehensive Urological Laparoscopy at the Aesculap Akademie in Berlin, Germany. The course is offered in association with the Royal College of Surgeons of England 05.07.2010 - 08.07.2010
- Urologishe Klinik Diakonissenkrankenhaus Dresden , hospitatation 09.07.2010 - 20.07.2010

RSS-материал

создание сайта & абонентское обслуживание