Спеціалісти клініки

Cтаховський Едуард Олександрович

Cтаховський Едуард Олександрович, 1956 року народження. В 1979 році закінчив Київський медичний інститут, за спеціальністю лікувальна справа. З 1979 по 1980 рік навчався в інтернатурі  за спеціальностю “хірургія” на кафедрі Київського медичного інституту. З 1982 по 2008р працював в науково дослідному інституті урології , де під керівництвом професора Віктора Степановича Карпенко пройшов шлях від лікаря уролога до професора, завідуючого відділенням пластичної та відновлювальної урології.

У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Склероз передміхурової залози, як причина інфравезикальної обструкції після аденомектомії».

У 1993р. захистив докторську дисертацію на тему « Діагностика та патогенетичне лікування хворих з обструктивним мегауретером» та отримав наукову ступінь доктора медичних наук.

Вукалович Петро Семенович

Вукалович Петро Семенович, старший науковий співробітник відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії.

Після закінчення у 1967р. Київського медичного інституту до 1971p. працював лікарем-урологом в Київській обласній клінічній лікарні. 

В 1971 році обраний за конкурсом до аспірантури зі спеціальності «урологія» при Київському Інституті урології та нефрології., де в 1975 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Резекція мисково-сечовідного сегменту при гідронефрозі без дренування сечових шляхів”. 

У 1977 році присвоєно вчене звання – старшого наукового співробітника.  

Войленко Олег Анатолійович

Войленко Олег Анатолійович - старший науковий співробітник відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії.

У 1995р. закінчив лікувальний факультет Київського медичного університету. 

З 1995 по 1997рр. проходив інтернатуру в КМАПО ім. П.Л. Шупика за спеціальністю «урологія».  

У 1997р. обраний на посаду молодшого наукового співробітника відділу пластичної та відновлювальної урології Інституту урології, де  у 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Анатомо-функціональний стан сечовивідних шляхів після цистектомії та ілеонеоцистопластики». 

З 2003 по 2005рр. був стипендіатом Кабінету Міністрів для молодих вчених, з 2004 по 2007рр. – Голова Ради молодих вчених Інституту урології.  

Вітрук Юрій Васильович

Вітрук Юрій Васильович, завідувач відділенням пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії

У 2001р. закінчив Тернопільську медичну академію. З 2001 по 2003рр. проходив інтернатуру зі спеціальності «урологія» на базі Львівського державного медичного університету. 

З 2003р. працював лікарем-урологом в Тернопільській обласній комунальній клінічній лікарні. 

У 2008р. прийнятий на посаду лікаря-уролога відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку. З 2014 року – завідувач  відділенням.

3 2005р. навчався в аспірантурі при Інституті урології, де у 2010р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Тактика лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, ускладненої декомпенсованою функцією детрузора». 

Стаховський Олександр Едуардович

Стаховський Олександр Едуардович, науковий співробітник відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії

З 1998 по 2004 рік навчався в Національному медичному університеті за спеціальністю «лікувальна справа».  З 2004 по 2006рр. навчався в інтернатурі зі спеціальності «урологія» при Київській медичній академії післядипломної освіти. 

З 2006 по 2008рр. навчався в клінічній ординатурі зі спеціальності «урологія» при  Інституті   урології.

В 2008 році пройшов 6-ти місячне стажування з лапароскопічної урології в Інституті Мутуалісте Монсурі (Париж, Франція). З 2010 по 2012рр. працював в клініках університету Торонто (Канада) в рамках дворічного стажування з  "онкоурології".

Кононенко Олексій Анатолійович

Кононенко Олексій Анатолійович, кандидат медичних наук, лікар першої категорії.

У 2007р. закінчив Вінницький національний медичний університет. 

З 2007 по 2008рр. проходив інтернатуру в Національній медичній академії післядипломної освіти за спеціальністю  «урологія». 

З 2008 до 2009рр. працював лікарем урологом в Черкаській центральній районній лікарні. З 2010р. – лікар-уролог відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку. 

З 2013 по 2015рр. проходив навчання у аспірантурі зі спеціальності «онкологія» при Національному інституті раку, де у 2016 році захистив кандидатську дисетрацію на тему: «Діагностика і лікування ятрогенних пошкоджень сечоводів у онкологічних хворих».

Буйвол Олег Васильович

Буйвол Олег Васильович, лікар першої категорії.

У 1984 році закінчив Київський медичний інститут за фахом “лікувальна справа”. 

З 1984 по 1987 рік працював на посаді лікаря-уролога «групи по забору нирок» відділення трансплантації нирки Київського науково-дослідного інституту урології та нефрології. 

З 1987 по 1997рр. – лікар онкоуролог урологічного відділення Київського міського онкологічного центру. 

З 1997 року був призваний на військову службу і працював на посаді старшого ординатора урологічного відділення Центрального клінічного госпіталю Державної прикордонної служби України. 

З 2011 року працює лікарем – урологом поліклінічного відділення Національного інституту раку. 

Є членом Асоціації урологів України, Спілки Онкоурологів України. Пройшов спеціалізацію з онкології. Автор 30 наукових праць, 2 патентів на винахід. 

Пікуль Максим Валентинович

У 2012р. закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

З 2012 по 2014рр. проходив інтернатуру зі спеціальності «урологія» на кафедрі урології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.

З 2014р. – лікар-уролог відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного         інституту раку.

У 2014 році нагороджений дипломом за найкращу доповідь “Виживаність хворих на метастатичний нирково-клітинний рак після проведення циторедуктивної резекції нирки” на конференції молодих вчених . 

Активно бере участь в міжнародних конгресах та конференціях. Є членом Європейської Асоціації Урологів, Спілки онкоурологів України. Пройшов спеціалізацію з онкології. Автор 12 наукових робіт.

Чепурнатий Михайло Володимирович

Лікар першої категорії, Чепурнатий  Михайло Володимирович 1982р.н, закінчив Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського в 2006р.

З 2006 по 2008рр. навчався в інтернатурі за спеціальностю «урологія» в Київській медичній академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика.

З 2008 по 2014 р.р. працював на посаді лікаря-уролога в міській лікарні № 3 м.Тернополя. 

В 2012 р – навчався на курсах тематичного вдосконалення: «Лапароскопічні та інші малоінвазивні технології в хірургії та урології» на базі факультету післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету ім.І.Я. Горбачевського. 

В 2014р вступив на навчання в клінічну ординатуру за спеціальністю «онкологія» при Національному Інституті Раку, яку закінчив в 2016р.

Мариниченко М.В

У 2011р. закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.
З 2011 по 2013рр. проходив інтернатуру зі спеціальності «урологія» на кафедрі урології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.
2013 до 2016рр. працював лікарем урологом в Київській міській клінічній лікарні №6.
Співавтор 2 патентів на винахід.
З 2016р. – лікар-уролог відділення пластичної та реконструктивної онкоурології в Національному Інституті Раку.