Перелік хірургічних втручань

 

Перелік хірургічних втручань

Андрологія

 • Операції з приводу фіомозу статевого члена.
 • Хірургічне лікування хвороби Пейроні (фіброз білкової оболонки статевого члена).
 • Операції при варикоцеле (варикозне розширення вен сімяного канатика).
 • Хірургічне видалення кісти яєчка, придатка яєчка.
 • Хірургічні методи лікування водянки яєчка (гідроцеле).
 • Пластика статевого члена при гіпоспадії та епіспадії.
 • Пластика стетевого члена при девіації (викривлення стетевого члена).

Урологія

І. Хірургічні втручання на нижніх сечовивідних шляхах: 

 • Пластика уретри слизовою щоки при стриктурах уретри.
 • Уретротомія (малоінвазивний метод лікування стриктур уретри).
 • Пластика уретри при гіпоспадії та епіспадії.
 • Операції при міхурово-вагінальних норицях.
 • Аугментація (кишкова пластика) сечового міхура.
 • Пункційна цистостомія.
 • Видалення дивертикулів, контерементів, сторонніх тіл сечового міхура.

ІІ. Хірургічні втручання при патології верхніх сечовивідних шляхів:

 • Встановлення сечовідних стентів.
 • Уретероцистонеостомія (пересадка сечоводів в сечовому міхурі).
 • Кишкова пластика сечоводів при стриктурах, травмах, ятрогенних ушкодженнях.
 • Пластика мисково-сечовідного сегменту нирки.
 • Інтрауретральна пластика сечоводів при уретерогідронефрозі.
 • Хірургічне лікування нейромязової дисплазії сечоводів.
 • Аутотрансплантація нирки при тотальних пошкодженнях сечоводів.
 • Операції при нефроптозі (нефропексія).
 • Видалення кісти нирки

ІІІ. Малоінвазивні хірургічні втручання:

 • ТУР (трансуретральна резекція) передміхурової залози, сечового міхура. 
 • Лапароскопічна перев’язка внутрішньої сім’яної вени при варикоцеле.
 • Черезшкірна пункційна нефростомія.
 • Лапароскопічна пієлолітотомія.
 • Лапароскопічна пластика мисково-сечовідного сегмента.
 • Лапароскопічне видалення кісти нирки.
 • Лапароскопічна нефропексія.
 • Лапароскопічна резекція нирки.
 • Лапароскопічна нефректомія.
 • Лапароскопічна адреналектомія.

Онкоурологія

І. Радикальні хірургічні втручання:

 • Ампутація статевого члена.
 • Орхфунікулектомія (видалення яєчка та сімяного канатика).
 • Радикальна простатектомія.
 • Радикальна цистектомія.
 • Нерфуретеректомія (видалення нирики та сечовода).
 • Радикальна нефректомія, адреналектомія (видалення нирки, наднирника).
 • Передня тазова екзентерація.

ІІ. Органозберігаючі хірургічні втручання: 

 • Резекція статевого члена.
 • Резекція яєчка.
 • Резекція стінки сечового міхура з уретероцистонеостомією (пресадкою сечовода)
 • Уретероцистонеостомія з резекцією сечовода.
 • Резекція нирки.
 • Резекція наднирника. 
 • Трансуретральна резекція (ТУР) сечового міхура

ІІІ. Пластичні та реконструктивні операції:

 • Кишкова пластика сечового міхура: ілеонеоцистопластика, ілеосигморезервуар, уретеросигмоанастомоз.
 • Кишкова пластика сечоводів.
 • Резекція сечовда із анастомозом кінець в кінець. 
 • Уретероцистоанастомоз (УЦНС).

Нашкірні методики відведення сечі:

 • Модифікована уретерокутанеостомія.
 • Операція Брікера.