Cтаховський Едуард Олександрович

Cтаховський Едуард Олександрович, 1956 року народження. В 1979 році закінчив Київський медичний інститут, за спеціальністю лікувальна справа. З 1979 по 1980 рік проходив інтернатуру по спеціальності хірургія на кафедрі Київського медичного інституту. З 1982 по 2008р працював в науково дослідному інституті урології , де під керівництвом професора Віктора Степановича Карпенко пройшов шлях від лікаря уролога до професора, завідуючого відділом пластичної та відновлювальної урології.

У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Склероз передміхурової залози, як причина інфравезикальної обструкції після аденомектомії».

У 1993р. захистив докторську дисертацію з теми « Діагностика та патогенетичне лікування хворих з обструктивним мегауретером» та отримав наукову ступінь доктора медичних наук.

З 1996р. по лютий 2008р. був керівником відділу пластичної та відновлювальної урології, інституту урології.

В 1982 році вперше в Україні впроваджує ендоскопічні оперативні втручання при гіперплазії передміхурової залози, склерозі простати, пухлинах сечового міхура та стриктурах уретри.

В 1993 році Стаховський Е.О. вперше на теренах Радянського Союзу виконав радикальне видалення сечового міхура з приводу його раку та створив артифіціальний сечовий міхур із тонкої кишки. Це стало початком освоєння нового напрямку в лікуванні хворих на рак сечового міхура.

Проходив стажування в провідних клініках Франції, Австрії, Германії, Польщі.
Проф. Стаховський Е.О. активно приймає участь в науково -практичних конференціях за кордоном, виступає з доповідями, головує в президіумах на Європейських з’їздах урологів. Він є дійсним членом Європейської Асоціації Урологів (European Association of Urology), Міжнародної Спілки Урологів (Soci?t? Internationale d'Urologie), Української асоціації Урологів. Розробив та впровадив в практику оригінальні операції при раку сечового міхура , стриктурах уретри та сечовода, уретерогідронефрозі, хворобі Пейроні, сечокам’яній хворобі, гідронефрозі та ін.
Володіє оперативними способами пластичної та реконструктивної урології, ендоскопічної урології – ТУР, контактно-лазерним дробленням камінців в сечоводах та нирках, лапараскопічними операціями.

Починаючи з квітня 2008 року проф.Стаховський очолив відділення онкоурології, що було створено в Національному Інституті Раку МОЗ України. В створені відділення прийняли участь всі наукові співробітники клініки пластичної та відновлювальної урології, які перейшли із Інституту Урології до Інституту Раку.

Проф.Стаховський є автором понад 200 наукових статей. Має 11 патентів на винаходи.
Підготував 8 кандидатів наук.

создание сайта & абонентское обслуживание